Latvijas telekomunikāciju asociācija ( LTA ) ir nepolitiska sabiedriska organizācija, kas dibināta 1998. gadā. 2005. gadā veikta pārreģistrācija par Biedrību

LTA ir atklāta organizācija, kas izveidota uz pašiniciatīvas pamata apvienojoties telekomunikāciju un informātikas nozares juridiskām un fiziskām personām.

LTA ir profesionāla organizācija, kas apvieno  aparatūras ražotājus, publiskā, mobilā un CTV sakaru operatorus, Internet pakalpojuma sniedzējus, u.c. Asociācijā pārstāvēti arī Latvijas specializētie telekomunikāciju tīkli, kuri sadarbībā ar Interneta pakalpojuma sniedzējiem un CTV firmām rada jaunus pakalpojumus un tīklu risinājumus.

LTA darbības pamatmērķi ir:

  • Veicināt  telekomunikāciju nozares organizāciju un uzņēmumu sadarbību;
  • Veicināt telekomunikāciju nozares attīstību un perspektīvas;

LTA uzdevumi ir:

  • Sekmēt  normatīvo dokumentu uzlabošanu un pilnveidošanu telekomunikāciju nozarē;
  • Informēt sabiedrību par aktualitātēm un problēmām telekomunikāciju nozarē;
  • Izstrādāt un realizēt zinātniskos un ražošanas projektus un programmas un veikt to ekspertīzi;
  • Veicināt starptautisko attīstību veidošanu telekomunikācijās, izvēršot sadarbību ar kaimiņvalstīm. Nodrošināt biedriem starptautiskās sadarbības iespējas.

LTA darbības metodes ir:

  • Sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām, iesaistot LTA darbībā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, atbalstīt pašiniciatīvu un organizēt dažādus pasākumus;
  • Palīdzēt jaunās telekomunikāciju tehnoloģijas izvēlē un apgūšanā;

Aicinām Latvijas telekomunikāciju  attīstībā ieinteresētos uzņēmumus un personas (ne tikai telekomunikāciju ekspertus)  aktīvi iesaistīties asociācijas darbībās  un mērķu realizēšanā.