Latvijas Telekomunikāciju asociācija (LTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013.gada 25.septembrī parakstīja līgumu par Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekta “Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools”(DigTV) īstenošanu.

Projekta numurs: 2013-1-LV1-LEO05-05127.

Projekta nosaukums

Izglītības kurss par Digitālās televīzijas tehnoloģijām vasaras izglītības skolās.

Projekta akronīms

DigTV

Projekta ilgums

31-01-2013-31-01-2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot jaunu ” Izglītības kursu par Digitālās televīzijas tehnoloģijām vasaras izglītības skolām “, kas paredzēts telekomunikāciju nozares uzņēmumiem pašreizējām vajadzībām. Ka savi darbinieki var veiksmīgi īstenot un lietot digitālās TV sistēmas, kā arī sekot mediju konverģences procesam.

Mērķa grupas

Strauja progresa telekomunikāciju un it īpaši mūsdienu mediju konverģences tehniskajām sistēmām (telekomunikācijas – televīzija – internets) ir prasības uzlabot mācību kursu visu līmeņu tehniskajām izglītības iestādēm.

Testēšanā protams būs iesaistīti profesionālās izglītības skolotāji no Latvijas (4), Lietuvas (4) un Igaunijas (2). Aprobācija tiks veikta arī starptautiskā vasaras skolā, kurā piedalīsies profesionālās izglītības audzēkņi un pedagogi no Latvija, Lietuvas un Igaunijas, kā arī projekta partneru pārstāvošie lectori.

Gaidāmie rezultāti

Projekta rezultāts – jauns mācību kurss angļu valodā par mūsdienu digitālās TV tehnoloģijām Baltijas profesionālās izglītības iestādēs.

Angļu valodā sagatavotais materiāls tiks iekļauts arī citu valstu studentu programmā, kuras sadarbojas ar Baltijas valstu skolām saskaņā ar ERASMUS programmu. Šis kurss paredzēts arī nozares speciālistu tālākizglītības procesam.

Projekta partneri

P1 – Aalborg Universitāte (Dānija);

P2 – Ventspils Augstskola (Latvija);

P3 – Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva);

P4 – SIA "J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs"(Latvija);

P5 – Tallinas Politehnikums (Igaunija).
 

 

Latvijas Interneta asociācija ir noslēgusi 15.12.2010.g. līgumu Nr.  L-APA-10-0024 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projektā piedalās 240 uzņēmumi, kas ir Latvijas Interneta un Latvijas Telekomunikācijas asociāciju biedri un piesaistītie partneri.

Līdz 2014. gada jūnijam apmācīti 940 apmācāmie.

 

Projekta mācību tēmas:

Dizains
Radošās industrijas
Kvalitātes nodrošināšana un vadība
Projektu vadība
Ražošanas inženierzinības un vadība
Datorika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Telemehānika un loģistika
Ražošana un pārstrāde


Projekta summa:

3 166 474.79 EUR (ar PVN)

Atbalsta finansējums:

1 714 219.04 EUR

Projekta norises laiks:

līdz 2015.gada 1.jūnijam